Zabezpieczenia w MarketGlory
Dodane przez abl1109 dnia 12.08.2015 12:56:09
  11.08. wieczorem moje konto w MarketGlory zostało zawieszone. Jak się okazało następnego dnia- tymczasowo; i nie tylko moje ale też wielu innych uczciwych graczy. Userzy, którzy mailowo pytali o powód, dostali odpowiedź:

Temat wiadomości: New Security Measures...czytaj całość >>

Rozszerzona zawartość newsa
  11.08. wieczorem moje konto w MarketGlory zostało zawieszone. Jak się dziś okazało następnego dnia- nie tylko moje ale też wielu innych uczciwych graczy. Userzy, którzy mailowo pytali o powód, dostali odpowiedź:

Temat wiadomości: New Security Measures

"Hello!
Your account has been temporarily suspended, for breaking the regulations regarding the security of the system, as specified in the article VII of the TOS, that forbids the use of bots, clones, scripts, external links, as well as external advertising and page scanning. Also, from now one, you can no longer use direct links (those you have saved in your browsing history or those that you manually type in the browser bar, for example) - instead, you have to navigate using the in-game menus.

Your account will be reactivated as soon as the 24 hours time period expires, but, for future offences, the following measures will be taken:
- first offence - your account will be suspended for 24 hours;
- second offence - your account will be suspended for 48 hours + you will have to pay a fine of 200 local currency;
- third offence - your account will be suspended for 72 hours + you will have to pay a fine of 400 local currency,
and so on. The amount paid for each new offence is doubled.

When an account reaches a negative value for the local currency due to the offenses , the user will have 7 days to redress his balance, else the account will be permanently suspended.

Thank you for your understanding,
The MarketGlory Team"To prawda, że używałem bezpośrednich linków w grze (zapisanych w przeglądarce) bo tak było szybciej. Nie wiedziałem (nikt nie wiedział), że nie wolno, bo admini nie poinformowali, że wprowadzają nową zasadę (pogrubiony tekst).
Chyba będę musiał napisać artykuł na temat tego, czego nie wolno żeby nie dostać bana w MG.


Tłumaczenie:
Temat: Nowe środki bezpieczeństwa

"Witaj!
Twoje konto zostało tymczasowo zawieszone, za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemu, jak określono w artykule VII TOS, który zabrania korzystania z botów, klonów, skrypty, zamieszczania linków zewnętrznych, jak również reklamy zewnętrznej i skanowania stron , Ponadto, od teraz, nie można już korzystać z bezpośrednich linków (np. tych, które zostały zapisane w historii przeglądania lub ręcznie wpisane w pasku przeglądarki) - zamiast tego, trzeba poruszać się za pomocą menu w grze.

Twoje konto zostanie reaktywowane, jak tylko upłynie okres 24 godzin, ale dla przyszłych przewinień, zostaną podjęte następujące działania:
- Pierwsze wykroczenie - konto zostanie zawieszone na 24 godziny;
- Drugie wykroczenie - konto zostanie zawieszone na 48 godzin + będziesz musiał zapłacić grzywnę w wysokości 200 waluty lokalnej;
- Trzecie wykroczenie - konto zostanie zawieszone na 72 godziny + będziesz musiał zapłacić grzywnę 400 waluty lokalnej,
i tak dalej. Kwota zapłacona za każde kolejne wykroczenie jest podwajana.

Gdy konto osiągnie ujemną wartość lokalnej waluty z powodu łamania regulaminu, użytkownik będzie miał 7 dni na uzupełnienie środków, w przeciwnym razie konto zostanie trwale zawieszone.

Dziękujemy za zrozumienie,
Zespół MarketGlory"